Ochronę przed interferencją pól elektromagnetycznych realizuje się przez stosowanie urządzeń zapewniających kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) – zarówno wewnętrzną (działania samego urządzenia) jak i zewnętrzną – (brak generowania zakłóceń zewnętrznych w stosunku do urządzenia). Dla uniknięcia problemów z tym związanych stosuje się kable odpowiedniej klasy z ekranowaniem przewodu.

 

Piki i różnego rodzaju zanieczyszczenia sygnału są odprowadzane z ekranu kabla do uziemienia, a sam sygnał jest w związku z tym chroniony przed zafałszowaniem wartości przebiegu.

 

Stąd obok standardowych modułów uszczelniających w ofercie znalazł się również system modułów specjalnej budowy. Zapewniają one dzięki swym własnościom ochronę przed zakłóceniami i możliwość przyłączenia ekranu przewodu do uziemienia. Jednocześnie działają jak ekran w przejściu kablowym pomiędzy ściankami.

 

 

 

 

Katalog - Pełna Wersja Katalog - Rozwiązania EMC Katalog - Aplikacje Lądowe Katalog - Aplikacje Morskie