Wpusty kablowe w wykonaniu Ex

Dławnice z przeznaczeniem do stref zagrożonych wybuchem w obudowie Ex e, Ex d oraz Ex nR  dla strefy 1, strefy 2 i strefy 22 oraz z przeznaczeniem dla aplikacji górniczych.