Dławnice do zastosowań specjalnych: kabli płaskich, kabli o bardzo małych lub bardzo dużych przekrojach, z odciążeniem kabla oraz dla kabli zabezpieczonych peszlem