Ramy prostokątne pojedyncze i multi

 

Standardową ramą jest rama pojedyncza z kołnierzem RGB i RGG o wymiarze umownym 2, 4, 6 i 8.  Różnią się od siebie tylko wysokością, natomiast szerokość i grubość ramy pozostaje bez zmian.

 

W zależności od liczby kabli i ich średnic zewnętrznych ramy mogą występować w różnych konfiguracjach zarówno na szerokość, jak i na wysokość., np. rama podwójna RGB 4x2 oznacza ramę o rozmiarze 4 z 2 sąsiadującymi obok siebie oknami w poziomie. Natomiast rama RGB 4+4 oznacza ramę o rozmiarze 4 z 2 sąsiadującymi obok siebie oknami w pionie.

 

 

 

Ramy okrągłe RGP

 

Kolejnym sposobem na uszczelnianie przejść kablowych lub rurowych jest rama okrągła RGP wykonana z materiału Lycron przeznaczona do montażu w okrągłych otworach lub rurach. Dostępna jest w sześciu średnicach: 50, 70, 100, 125, 150, 200 mm i wypełniana standardowymi modułami uszczelniającymi MCT. Części metalowe ramy wykonane są ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej kwasoodpornej. Zaletą ramy okrągłej jest spełnienie wszystkich wymogów i parametrów ramy prostokątnej przy jednoczesnej oszczędności miejsca i kosztów ponoszonych podczas zakupów i eksploatacji

Każde z proponowanych przez nas uszczelnień może występować również w wersji dla istniejących już w konstrukcji kabli i rur.

 

 

 

 

Katalog - Pełna Wersja Katalog - Rozwiązania EMC Katalog - Aplikacje Lądowe Katalog - Aplikacje Morskie