Wysoką jakość, szczelność i ognioodporność - do EI120 - przepustów MCT Brattberg potwierdza aprobata techniczna ITB i uzyskane certfikaty - do pobrania przyciskiem na dole strony

Aprobata Techniczna ITB   Certyfikat Zgodności    Znak Certyfikacji ITB